Мой Профиль
  • Гость
  • Настройки
  • Выход


Վենետիկը կառուցված է 122 կղզիների վրա, որոնքմիացված են 400 կամուրջներով: Այն նման է քաղաք-հուշարձանի, որտեղ յուրաքանչյուր կառույց մի ամբողջ պատմություն ունի: